:
Ћирилица - срце Србије
Људи се у Србији када је реч о ћирилици деле на оне којима је свеједно да ли ће она нестати или им је помало криво, и на оне...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top