Borislav Pekić: ČOVEKOVA SLOBODA
Govoriti o čovekovoj slobodi volje posle toliko hiljada godina istorije, isto je što i tražiti od krokodila da napusti močvaru i da se nastani na Trafalgar Square-u, pošto je kao vrsta milione godina proveo srećno u vodi i...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top