:
Zygmunt Bauman: SLOBODA JE PARADOKS
Sloboda je ograničena – to je nauk koji saznaje beba koja puže. Ali znanje da je sloboda puna zamki stičemo tek onda kad se učimo živjeti.  Sloboda je paradoks. Ako trebam biti potpuno slobodan – što znači da mogu...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top