:
Čovjek nije propao dok se nečemu još čudi
Čovjek nije posve propao dok se nečemu još čudi. Onaj koji je u čudu još uvijek nije proćerdao naivnost, još uvijek nije posve u svijetu, pomiren sa svijetom.

AkuzatiV - Online magazin

Back to top