:
Crnotalasna transgresija kao nedovršen projekat
Čemu „crni talas” u 21. veku? Zarad čega se valja osvrnuti na tzv. „crni talas” danas, kada ništa nije ostalo ni od politike koju je on predstavljao, ni od politike kojoj se suprostavljao, ni od države u kojoj je...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top