Rojalizam i monarhizam

Pitanje monarhije kao simboličke krune državnog uređenja iznova se rehabilituje kao aktuelno, dok se u mnogim postkomunističkim zemljama javljaju jaki monarhistički sentimenti i nostalgija. Rojalizam i ostaci monarhije makar i u formalnom smislu imaju simbolički karakter koji treba da ukazuje na tradicionalnost, istoričnost, državotvornost. Propagiranje monarhije je politički promišljeno i toliko dobro organizovano da se zaboravlja da ona takođe simbolizuje i hijerarhijski poredak, elitizam, dvorsku pompeznost i bahatost, incest, izrabljivanje i ugnjetavanje, feudalizam...

Read more...

Rent-a-reforme

Predlog novog Zakona o radu otvorio je u javnosti opsežnu i oštru polemiku kakvu ta tema i te kako zaslužuje: od njenog ishoda zavise dometi ekonomskih reformi koje pokušava da sprovede novoustoličeni ministar privrede Saša Radulović, a koje će se i te kako odraziti na živote mnogih građana Srbije. Na obodima te debate pojavio se nedavno posve živopisan tekst Miše Brkića, „Propast reformi“, u kojem se autor bavi otporima na koje predlog zakona nailazi. Iako na prvi pogled pisan s pozicije ekonomiste, tekst ima vrlo jasnu ideološku potku i kao takav ga treba i čitati. Skicirajmo ukratko o čemu se radi.

Read more...

Die Tageszeitung - neobične novine

Autorka: Sanja Vasić

Kai Dikman, glavni i odgovorni urednik jednog od najvećih medija u Nemačkoj, Der Bilda, ima to (ne)zadovoljstvo da svaki dan kad ide na posao prolazi pored svoje slike koja se prostire preko četiri sprata zgrade konkurentskih dnevnih novina u susedstvu. Svako bi bio naročito ponosan na ovaj "znak pažnje" osim u slučaju kada je ta pažnja usmerena na onaj ponos, takoreći muški. Muški polni organ gospodina Dikmana prostire se duž cele zgrade jednog od samo nekoliko medija u čitavom svetu koji posluje na principu kooperative. Ova, po mnogo čemu posebna novina, na naslovnoj strani objavila je vest kako je “Kai Dikman operativnim putem uvećao svoj polni organ”, a kao aluziju na mnogobrojne degutantne naslove u Bildu. Dikman je, naravno, tužio TAZ (Die Tageszeitung) i proces izgubio uz objašnjenje da, “ako se sam toliko puta pozivao na slobodu medija šireći neistine, ovog puta i sam mora da malo istrpi”.

Read more...

Tranzicija je posljednji u nizu ratnih zločina

Jedna od tekovina tranzicije je i tranzicija od fašističkih lopova do demokrata. Ovom zemljom, ovim zemljama, početkom devedesetih vladali su fašistički režimi. Početkom rata počela je i tranzicija. Kada su ratovi stali, tranzicija je nastavljena. Tranzicija se, nakon rata u Hrvatskoj, u Bosni i na Kosovu, pretvorila u Četvrti jugoslavenski rat. Nikada objavljeni, ali stoga ne manje strašni, sveopšti rat protiv siromašnih. 

Read more...

Friedrich Nietzsche: O ČITANJU I PISANJU

Od svega što je napisano volim samo ono što je neko krvlju svojom pisao. Piši krvlju: i ti ćeš uvideti da je krv duh. Nije lako razumeti tuđu krv: ja mrzim besposličare koji čitaju. Ko poznaje čitaoca taj se za čitaoca više ne trudi. Još jedan vek čitalaca – pa će i sam duh zaudarati. To što svaki sme da nauči čitati, pokvariće naposletku ne samo ono što se piše nego i ono što se misli. Nekad je duh bio bog, pa je onda postao čovekom a sad kao da će postati čak još i pučinom. Ko piše krvlju i u izrekama, tog nije dosta samo čitati, već ga treba naizust učiti. U brdima je najpreči put od vrha, k vrhu: ali zato moraš imati duge noge. Izreke treba da su vrhovi, a oni kojima se upućuju, veliki i stasiti. Providan i čist zrak, bliska opasnost, i duh pun nestašne pakosti: to se lepo slaže. Hoću da imam oko sebe vragove, jer sam srčan.

Read more...

Kazino kapitalizam

Autori: Peter Klepec i Petar Bojanić

Barem su ekolozi stalno upozoravali da visok privredni rast iziskuje plaćanje visoke cene u planetarnim razmerama, ali stav „posle nas potop“, kao oličenje neoliberalizma, nije uopšte problematizovan a kamo li menjan. Savremena ideologija u poslednje dve decenije ne postavlja ni temeljna, ni radikalna pitanja. Glavni stav te ideologije mogli bismo okarakterisati kao „samo ti troši i uživaj!“ Ta ideologija govori nam da nije važno šta želimo, nego da znamo kako to da postignemo.

Read more...

Zašto racionalni ljudi padaju na teorije zavere

Verujete li u neku od sledećih tvrdnji:

  • - Svetom upravlja „globalna vlada u senci“; izabrani političari su njihove marionete.
  • - Vašington je sam osmislio i izveo terorističke napade 9/11.
  • - Obavezne dečje vakcine su odgovorne za „epidemiju“ autizma.
  • - Osama bin Laden je živ.
  • - Globalno zagrevanje je izmišljotina eko-levičara.
  • - NASA-ini snimci čovekovog spuštanja na Mesec su foto-montaža.

Ukoliko verujete, znajte da niste usamljeni u tome. Prema rezultatima nedavne ankete, izvedene na reprezentativnom uzorku Amerikanaca s pravom glasa, više od dve trećine američkih birača veruje u barem jednu od najrasprostranjenijih teorija zavere: 37 odsto biračke populacije SAD stoji iza tvrdnje da je globalno zagrevanje podvala; 28 procenata smatra da postoji „tajna globalna vlada“, koja iz senke upravlja svetom; petina glasačkog tela je ubeđena da dečje vakcine izazivaju autizam; šest odsto veruje da je Osama bin Laden živ.

Read more...

Laži me

Industrija zabave

Ljudi su hronično umorni od života, nestaje nam daha u besmislenoj, unaprijed izgubljenoj utrci sa vremenom, pa nam treba dati nešto da se nakratko odmorimo, da zaboravimo naše tužno životinjanje.
Industrija zabave ne želi nam objasniti svijet. Ne želi nam ni otvoriti najvažnija ljudska pitanja. Poznato je da pretjerana zapitanost nad sobom i svijetom – sputava djelovanje. Zato je kontraproduktivno nas, iscrpljene moderne robove, nutkati da razmišljamo. Treba nas malo zabaviti, pružiti nam predah, koji smo zaslužili, da bismo onda mogli dalje nastaviti funkcionirati, iako, profesionalno deformirani, ne razumijemo ni sebe ni svijet u kojem preživljavamo.
Ali da, mi ni ne želimo razumjeti. Mi smo se predali, to je dobrovoljno ropstvo.
Dobro, to je samo model poželjnog ponašanja. Unutar toga su još uvijek živi ljudi, sa svojim ličnim pričama, pojedinci koji se nekad mogu savršeno uklapati u model, a nekad pak pružati snažan otpor.
Uz dozu ničim zaslužene nadmenosti, za one koji se uklapaju volimo reći da su glupi Amerikanci. Činjenica je da je centar produkcije tog svjetskog show-a trenutno u Americi, ali su konzumenti svuda po svijetu. Ako neko ima pravo na prezir, onda su to puno prije Amerikanci prema ostatku svijeta, jer mi konzumiramo njihovo smeće.

Read more...

Našoj pameti trebaju četiri noge da je nose

Autor: Nenad Veličković

Zašto jedan prosječan Nijemac bez problema kupi novog golfa, a jedan prosječan nemanjić isto auto kupi kad se Nijemcu izliže? Zato što su Nijemci glupi, a mi smo nemanjići pametni.

Zašto Švajcarci svoj sir prodaju cijelom svijetu, a naš travnički jedva ako dobaci do Goražda? Zato što su Švajcarci glupi, a mi smo nemanjići pametni. Zašto Šveđani imaju Ikeu, a mi nemanjići Drvengrad? Zato što su Šveđani glupi, a mi smo nemanjići pametni.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

AkuzatiV - Online magazin

Back to top