Umberto Eko: UR-FAŠIZAM (vječni fašizam)
Fašizam je postao svenamjenski pojam, jer se iz fašističkog režima može ukloniti jedan ili više elemenata, a on će i dalje biti prepoznatljiv kao fašistički. Oduzmite imperijalizam od fašizma i opet ćete imati Franca i...

AkuzatiV - Online magazin

Back to top