Dietrich Bonhoeffer: O GLUPOSTI
Pitajući se kako je moguće da skoro čitava nacija podlegne suludim Hitlerovim idejama, Ditrih Bonhefer, nemački borac protiv nacizma, napisao je ovu analizu fenomena ljudske gluposti.

AkuzatiV - Online magazin

Back to top